I 2019 åpner SNØ - verdens største innendørsanlegg for vinter aktiviteter på Lørenskog. Anlegget blir mye mer enn bare et innendørs skianlegg for de profesjonelle og treningsivrige. Sammen skal de mange tilbudene i hallen utgjøre et opplevelsessenter for alle som elsker vinter, kulde og snø. Uansett alder, uansett hvordan man foretrekker å være aktiv på vinterstid. Anlegget vil være åpent året rundt og er tilrettelagt for både barn og voksne – enten du konkurrerer i verdenstoppen, trener til Birken, eller ønsker å kose deg i bakkene. Det handler om mestringsglede. Hele året. For nærmere informasjon om selskapet se www.snø.no

DIRECTOR SERVICE

Director Service blir svært sentral og viktig i SNØs suksess, som en av de tre første involvert i prosjektet sammen med CEO og Director Sales. Du skal bygge en egen serviceorganisasjon i det som blir verdens største innendørsanlegg for vinteraktiviteter,
og representere kundens synspunkt i alle beslutninger som blir tatt frem til åpningen og videre i driften. Som ansvarlig for kundeopplevelse og -service på senteret skal du sørge for at de ligger i verdenstoppen og tilbyr en unik opplevelse, og at de jobber innovativt og effektivt.

Arbeidsoppgaver
I prosjekt og oppbygningsfase:
 • arbeide strategisk og strukturert sammen med CEO og Director Sales for å utvikle og lansere SNØ fram mot åpning i 2019
 • ansvar for rekruttering av hele serviceapparatet
 • identifisere og velge egne underleverandører
 • etablere beste praksis, utvikle rutiner og systemer, og fasilitere trening og opplæring av servicestandarder
 • bygge kultur internt og skape en fantastisk kundeservice-orientering hos alle ansatte
 • følge den digitale utviklingen innen servicemarkedet og sørge for
 • hensiktsmessig anskaffelse av nye løsninger
I driftsfase:
 • fullt ansvar for å opprettholde et verdensledende servicenivå
 • identifisere og initiere tiltak for å videreutvikle SNØs kundereise og -opplevelse
 • anlegge og koordinere events og underholdningstilbud
 • følge opp leverandører og partnere
Kvalifikasjoner/bakgrunn
 • solid erfaring med alle aspekter av service management, inkludert planlegging og gjennomføring av kampanjer, sesongbasert planlegging, og implementering av service- og driftsstandarder
 • kompetanse innen utvikling og implementering av effektive treningsprogrammer innen service og drift
 • ledererfaring fra servicebransjen, inkludert innen rekruttering, coaching og utvikling av medarbeidere
 • erfaring fra sesongbaserte bransjer
 • har jobbet med partnere og underleverandører

Stillingen gir muligheten til å delta fra starten i etableringen av verdens største innendørsanlegg for vinteraktiviteter. Du får utvikle og forme en helt egen serviceorganisasjon i en viktig strategisk rolle med stor påvirkningskraft. Eiere og CEO
har ambisjoner om å gjøre dette til en verdensledende opplevelsespark med et unikt aktivitetstilbud.

ISCO Group bistår SNØ i rekrutteringen av Director Service. For nærmere informasjon, ta kontakt med Nicolai Stoltenberg Bjaanæs eller Dag Holmen-Jensen i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00.

Annonsert stilling


Director Service

SNØ

Snarest

Bendik Nicolai Blindheim

22 06 87 00