DIREKTØR TEKNOLOGI OG E-HELSE
Utvikling og styring av teknologi for en bedre helsetjeneste

Den raske utviklingen innen de medisinske og teknologiske områdene stiller store krav til Helse Sør-Øst RHFs evne til å utvikle og styre teknologi for en bedre helsetjeneste. Vedkommende skal ha det overordnede ansvaret for alle IKT-satsninger, og utvikle og forme strategier innen teknologi og e-helseområdet i en kompleks organisasjon i endring. Direktør for teknologi og e-helse vil være ansvarlig for regionens teknologiske utvikling. Stillingen rapporterer til konserndirektør Atle Brynestad.

Sentrale oppgaver
 • Være toppledelsens rådgiver innen teknologi og e-helse
 • Lede og utvikle en engasjert og kunnskapsrik stab innen teknologi og e-helse i det regionale helseforetaket
 • Overordnet ansvar for utvikling og prioritering av regionale IKT-fellestjenester og regionale anskaffelser av slike. Etablere og videreutvikle et tett og godt samarbeid med helseforetakene innen dette området.
 • Utvikle og utøve det regionale helseforetakets IKT-premissgiverrolle overfor Sykehuspartner. Bidra til å sikre at Sykehuspartners tjenesteleveranser tilfredsstiller helseforetakenes behov til funksjon, kvalitet og driftsstabilitet
 • Sørge for utvikling, implementering og forvaltning av styringssystem, rammeverk og prinsipper for IKT. Ansvar for utforming og prosedyrer for risikovurdering
 • Bidra aktivt til nasjonal styring og utvikling innenfor teknologi i helsesektoren. Ivareta foretaksgruppen overfor nasjonale myndigheter, andre nasjonale aktører innen teknologi – samt i nasjonale prosjekter og fora
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning innenfor relevante fagområder, gjerne mastergrad
 • En dyktig og oppdatert fagperson innen teknologi og digitalisering
 • Erfaring fra strategisk IKT arbeid og ledelse fra større og komplekse virksomheter
 • God både på det strategiske, taktiske og operative planet
 • Trygg i lederrollen, løsningsorientert og med sterk gjennomføringsevne
 • God til å lytte og sette seg inn i de utfordringene som det helsefaglige miljøet opplever
 • God samfunns- og organisasjonsforståelse
 • Gode samarbeidsevner og erfaring med å kommunisere komplekse saksområder både internt og eksternt

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar, med kontorlokaler i Oslo, Tønsberg og Skien. Stillingen vil kreve betydelig fleksibilitet og vesentlig aktivitet inn mot helseforetak, departement, direktorat og leverandører. Fleksible løsninger kan derfor avtales etter behov. Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning gjennom egen pensjonskasse PKH.

Interessenter kan før søknadsfristen ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Bendik Nicolai Blindheim eller Freja Landewall hos ISCO Group, tlf. 22 06 87 00. Vi gjør oppmerksom på at det etter søknadsfristen vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vennligst registrer søknad og CV snarest, og senest innen 21. mars.

Annonsert stilling


Direktør teknologi og e-Helse

Helse Sør-Øst RHF

21.03.2018

Bendik Nicolai Blindheim eller Freja Landewall

22 06 87 00