English  
ISCO Group
Kontakt:
ISCO Group
Postboks 7193 Majorstuen
N - 0307 OSLO
Tlf.: +47 22 06 87 00
Faks: +47 22 06 87 01
Registrer CV
E-post: post@iscogroup.no

Besøksadresse:
Oscars gate 23 i Homansbyen
 

Print this page

 

Norden


  Våre samarbeidspartnere i Norden er aktive bidragsytere i vår felles internasjonale organisasjon IIC Partners. Gjennom vårt nettverk kan vi formidle kontakt med profesjonelle konsulentmiljøer, som setter samme høye krav til kvalitet og utførelse, som det vi tilbyr våre klienter i Norge.

Gjennom våre samarbeidspartnere i StockholmKøbenhavn og Helsingfors kan vi tilby bistand også i de øvrige nordiske land. Våre samarbeidspartnere i Norden er uavhengige, partnereide selskaper med lederrekruttering som spesialitet.

 

ISCO Group