English  
ISCO Group
Kontakt:
ISCO Group
Postboks 7193 Majorstuen
N - 0307 OSLO
Tlf.: +47 22 06 87 00
Faks: +47 22 06 87 01
Registrer CV
E-post: post@iscogroup.no

Besøksadresse:
Oscars gate 23 i Homansbyen
 

Print this page

 

Kompetanse


Vår metodikk er bransjeuavhengig og ISCO Group løser derfor oppdrag uavhengig av bransje. Våre rådgivere har bred og variert erfaring fra mange års praksis.
 
Ole Petter Melleby, partner og adm. direktør
FMCG / merkevare, kjededrift, internasjonale selskaper, organisasjoner
Melleby har arbeidet over 10 år med lederutvelgelse i ISCO Group, og har inngående kunnskap om hvordan identifisere og velge ut de fremste kandidatene, ofte til organisasjoner tett på kunder og marked.
 
 
Christian Blaauw, partner
Bank / forsikring, varehandel / service, shipping, olje / offshore
Blaauw har bred kompetanse fra rekruttering til større organisasjoner og fra selskap med aktive eiere. Han har særlig erfaring fra arbeid med vurdering av ledergrupper, teamutvikling og executive coaching.

 
Bendik Nicolai Blindheim, partner
Professional services / IT, media & communications / oil & gas / life sciences & healthcare
Blindheim har over 10 års erfaring som strategisk rådgiver for toppledelsen hvorav 7 år innenfor Executive Search. Hans ekspertise er krevende lederrekrutteringer for internasjonale og nordiske virksomheter og har særlig kompetanse innen endringsprosesser, operational excellence, lederutvikling og talent management.

 
Dag Holmen-Jensen, partner
Industri / engineering, bygg / anlegg / eiendom, transport / logistikk og legemiddel
Holmen-Jensen har bred erfaring fra arbeid som ledelsesrådgiver for aktive eiere i industrielle miljøer, ofte med fokus på salg, markedsledelse og teknologi.
 
 
Beate Ottem Svanes, partner
Varehandel / merkevare, bank / forsikring, consulting
Beate Ottem Svanes har bred linjeledererfaring fra større miljøer, også fra roller med betydelig virksomhets- og  resultatansvar. Hun har særlig kompetanse innen salgs- og markedsledelse, og har god forståelse for samspillet i internasjonale organisasjoner.
 
 
Geir Fottland, rådgiver
Offentlig sektor / statlig og kommunal forvaltning / virksomheter innen energi, helse og samferdsel
Fottland har lang erfaring fra lederutvelgelse, med en særlig kompetanse fra arbeid med komplekse utfordringer i skjæringspunktene mellom politikk, administrasjon og marked.
 
 
Jens Petter Heyerdahl, rådgiver
IT / telekom / consulting, bank / finans, merkevare, engineering, organisasjoner / stiftelser
Heyerdahl har bred erfaring som rådgiver for ledende norske og internasjonale virksomheter og matriseorganisasjoner. Han har inngående forståelse for teamutviklingsprosesser, strategi- og styrearbeid.
ISCO Group