Generelle henvendelser

Styrekandidater

På vegne av våre oppdragsgivere søker vi styrekandidater som representerer solid bakgrunn, bred erfaring og strategisk perspektiv.

Lederkandidater

På vegne av våre oppdragsgivere søker vi lederkandidater som representerer solid bakgrunn, bred erfaring og godt lederskap.

Utvalgte stillinger

HR sjef Utvikling

til en av Nordens ledende miljøbedrifter

Seniorrådgiver IKT - strategiske, taktiske og operasjonelle anskaffelser

til Nordens ledende fagmiljøer innenfor anskaffelser og organisasjonsendringer