Stillinger

Direktør

til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Departementsråd

til Barne- og likestillingsdepartementet

Leder

til Nic Waals Institutt

Strategic Program Manager

til Private Equity-eiet, ledende selskap innen fitness.

Generelle henvendelser

Styrekandidater

På vegne av våre oppdragsgivere søker vi styrekandidater som representerer solid bakgrunn, bred erfaring og strategisk perspektiv.

Lederkandidater

På vegne av våre oppdragsgivere søker vi lederkandidater som representerer solid bakgrunn, bred erfaring og godt lederskap.