Stillinger

Utviklingsdirektør

til Skatteetaten

HR-direktør

til Skatteetaten

Direktør Stortingets administrasjon

til Stortingets administrasjon

Adm. direktør

til Kjeller Innovasjon

HR-direktør

til Norges Bank

Økonomidirektør

til Vinmonopolet

Direktør anskaffelser

til Norsk Helsenett

Direktør teknologi og e-Helse

til Helse Sør-Øst RHF

Ekspedisjonssjef

til Nærings- og fiskeridepartementet

Nestleder/ avdelingsleder

til Likestillings- og diskrimineringsombudet

Generelle henvendelser

Lederkandidater

På vegne av våre oppdragsgivere søker vi lederkandidater som representerer solid bakgrunn, bred erfaring og godt lederskap.