Stillinger

Administrerende direktør

til ledende selskap innen kompetanse- og arbeidsmarkedstiltak

Direktør for Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda

til Barne- og likestillingsdepartementet

CEO

til ledende aktør innen reiseformidling

Direktør

til N.K.S. Grefsenlia

Head of Logistics

til ledende industriell aktør med fokus på sirkulærøkonomi og miljø

Generelle henvendelser

Lederkandidater

På vegne av våre oppdragsgivere søker vi lederkandidater som representerer solid bakgrunn, bred erfaring og godt lederskap.